Informatie

Opzeggen van de zorgverzekering

‘Tot wanneer kan ik de zorgverzekering opzeggen?’   De zorgverzekering kan worden opgezegd op het moment dat de zorgverzekeraar een nieuwe zorgpolis heeft verstrekt, wat meestal vanaf eind oktober tot half november plaatsvindt.  In de periode worden namelijk de nieuwe premies bekendgemaakt, waarbij de polisvoorwaarden veranderen.   Opzeggen voor 1 januari Elk jaar wordt een […]

Vrije keuze in zorg

‘Wat wordt er bedoeld met vrije zorgkeuze?’ Verzekeraars kunnen bij het aanbieden van zorgverzekeringen vermelden dat er sprake is van een vrije keuze in zorg. Bij een vrije zorgkeuze heeft de verzekerde de mogelijkheid om voor de zorgbehoefte zelf een zorgverlenende instelling te kiezen. De vrije zorgkeuze komt veelal voor in combinatie met een restitutiepolis […]

Meer informatie